Doprava a dopady války na Ukrajině

Žijeme v době, kdy je stále více jasné, že zvýšená spotřeba fosilních paliv nemá jen dopady na životní prostředí, ale také na geopolitickou situaci. Současná válka na Ukrajině odhalila nebezpečnou závislost všech z nás na zemním plynu a ropě z Ruské federace. Mimo aktivního občanského přístupu je třeba, aby nejen stát, ale i města soustavně […]

Citlivý a inkluzivní Metropolitní plán

Praha nezbytně potřebuje nový územní plán. Stávající návrh toho nového, Metropolitního plánu hl. m. Prahy (dále MPP), nicméně i přes mnohé zapracované připomínky v rámci společného jednání z roku 2018 není uspokojivý. Logika plánu stále nedostatečně chrání stabilizované lokality, městskou přírodu, veřejnou vybavenost i kvality modernistického města na okrajích Prahy.  MPP ve svém stávajícím znění […]

Cyklostezky místo cyklopruhů podél všech rušných silnic

Praha dělá cyklopruhy i na velmi rušných ulicích. Proč? Protože je obtížné a pomalé dělat to jinak. Tak by to ale nemělo být navždy. Rušné silnice potřebují klidné souběhy. Aby ale bylo možné cyklisty na silnici zcela „odepsat”, musí být souběžná trasa atraktivní a bezpečná jak pro rodiče s dětmi, tak pro silniční chrty dojíždějící […]

Rozumná podpora a ochrana sídlišť

Pražská panelová sídliště vzbuzují stále větší společenský zájem. I přesto, že se jedná o kvalitní místa k životu, zůstává jejich urbanistická kvalita i sousedské klima v ohrožení novou výstavbou. Rozvojové a transformační plochy na sídlištích jsou totiž v současné době jedním z cílů developerů. Proto se městské části se tyto oblasti snaží rozumně chránit. Vzniká […]

Turismus po Covidu. Jak dál?

Před vypuknutím pandemie Covid-19 do Prahy ročně přicestovalo více než 8 milionů zaregistrovaných turistů, přičemž celkový počet lidí, kteří ročně naše hlavní město navštívili, byl podle hrubých odhadů přibližně dvojnásobný. Praha tak patřila mezi turisticky nejvytíženější města na světě. Mimo dopadů na centrum města, přetíženou dopravu a odliv bytů z trhu s nájemními byty lze […]

Chceme rozvoj, ne gentrifikaci a vymístění

Ve spolupráci s platformou Pamět města už tři roky sledujeme a zprostředkováváme dopady financializace bydlení a neregulovaného rozvoje na městskou společnost. Negativní dopady revitalizace v městech jako New York, Londýn, či Berlín mohou sloužit jako odstrašující příklad a zároveň inspirace pro to, jak s nežádoucí proměnou města a odlivem tradičních obyvatel bojovat. Praha se potýká […]

Veřejná doprava dostupně – ale ne populisticky

Dostupnost veřejné dopravy je pro obyvatele a obyvatelky měst, ale i města samotná, nezbytná. Debaty o zdražování veřejné dopravy přicházejí ve vlnách a je třeba si stále více připomínat, že její dostupnost je pro nás všechny klíčová. Časté tvrzení o zdánlivé nevýdělečnosti systému tak přestává platit ve chvíli, kdy si uvědomíme, že přínosy je třeba […]

Pokročilá participace. Nové impulsy pro zapojení „unavených” občanů a občanek

Zapojování občanů do plánování města je v prostředí Prahy běžnou věcí. I tak se ale zapojení občanů často vyjde takříkajíc naprázdno. Kancelář participace Institutu plánování a rozvoje působí mnohdy bezradně a zpravidla pouze hasí problémy vyplývající z uspěchaného schvalování a povolování staveb. Nefunkční participace prohlubuje občanskou skepsi a únavu. Ze vzniklé situace pak těží především […]

Přehledná organizace procesů rozvoje veřejných prostranství

Velkým deficitem, se kterým se v péči o pražská veřejná prostranství setkáváme, je komplikovanost a nepřehlednost procesu, jímž dochází ke změnám. Manuál tvorby veřejných prostranství popisuje spíše cílovou podobu, na které by se měli všichni aktéři společně podílet. Kdo je ale majitelem té které části veřejného prostoru, kdo se o něj a jednotlivé prvky stará […]

Město krátkých vzdáleností

Praha je poměrně kompaktní město, ve kterém jsou díky hustotě obyvatel dobré podmínky pro naplňování myšlenek tzv. města krátkých vzdáleností. K tomu, aby fungovalo efektivně, však nestačí krátká fyzická vzdálenost a tedy konstantní zahušťování. Odedávna to byla právě čtvrť (čtvrt hodiny docházkové vzdálenosti), která měla nabízet vše potřebné. Dobrá dostupnost základních každodenních potřeb z místa […]