Seriál témat a doporučení k udržitelnému rozvoji Prahy

Město krátkých vzdáleností

Naše vize

Praha je poměrně kompaktní město, ve kterém jsou díky hustotě obyvatel dobré podmínky pro naplňování myšlenek tzv. města krátkých vzdáleností. K tomu, aby fungovalo efektivně, však nestačí krátká fyzická vzdálenost a tedy konstantní zahušťování.

Odedávna to byla právě čtvrť (čtvrt hodiny docházkové vzdálenosti), která měla nabízet vše potřebné. Dobrá dostupnost základních každodenních potřeb z místa bydliště je stále základním předpokladem udržitelného města. Snižuje se tím potřeba neustálého přesouvání obyvatel a tedy nároky na dopravní kapacity. Dopravu na krátké vzdálenosti více lidí zvládne na vlastní pohon a aktivity jsou pak dostupné většímu množství obyvatel bez potřeby vynakládání dalších finančních prostředků.

Při nové výstavbě je tedy potřeba kromě mixu bydlení a pracovních příležitostí zajistit základní vybavenost, případně doplnit tu, která v okolí chybí. Jedná se zejména o školy, školky, lékařskou péči a komerční vybavenost co nejširšího spektra. Nesmíme ale zapomínat ani na kvalitní veřejná prostranství s příležitostmi k setkávání a aktivnímu odpočinku. Město musí být multifunkční a využitelné různými zájmovými skupinami obyvatel.

Vystavěné a funkční struktuře města musí jít naproti podpora dopravy na krátké vzdálenosti. Město by se mělo zbavit rozsáhlých oplocených areálů, úzkých chodníků a zajistit prostředí bez překážek i za cenu omezení automobilové dopravy.Dokud bude komfortnější a bezpečnější dojet si na nákup do obchodního centra na kraji města než se projít po obchodech ve své čtvrti, kýženého efektu se jen těžko dočkáme. 

Město krátkých vzdáleností může být odpovědí na mnoho problémů dnešního města. Na tento koncept za poslední dobu velkoryse naskočila Paříž. Tzv. 15minutové město bourá bariéry, výrazně omezuje automobilovou dopravu a místo obrovského procenta parkovacích míst v ulicích chce do roku 2026 zajistit plošně bezpečnou možnost průjezdu na kole. V rámci úspory místa se snaží kombinovat na jednom místě aktivity tak, aby byl každý dílek města využitelný v průběhu celého dne. Polyfunkce se tak stává skutečnou multifunkcí.

Odkazy:

Vídeň, město krátkých vzdáleností, Cityone

15minutové město od Carlose Morena, Earch.cz

Pařížský plán pro rozvoj cykloinfrastruktury, Weforum

O tématu i nevážně

I chůze může být cool dopravní prostředek. ?‍♂️??‍♀️?‍♂️ 

Souhlasíte? Dejte nám svůj hlas!

Dejte nám svým podpisem mandát k systematickému a konstruktivnímu jednání s politiky a úřady.

Podpořte udržitelné město otevřené pro všechny, které je připraveno na výzvy současnosti.

Každý hlas se počítá! Čím více nás bude, tím větší váhu budeme mít naše slovo mít

Program