Seriál témat a doporučení k udržitelnému rozvoji Prahy

Chceme rozvoj, ne gentrifikaci a vymístění

Naše vize

Ve spolupráci s platformou Pamět města už tři roky sledujeme a zprostředkováváme dopady financializace bydlení a neregulovaného rozvoje na městskou společnost. Negativní dopady revitalizace v městech jako New York, Londýn, či Berlín mohou sloužit jako odstrašující příklad a zároveň inspirace pro to, jak s nežádoucí proměnou města a odlivem tradičních obyvatel bojovat.

Praha se potýká s podobnými problémy. Jako 6. nejbohatší metropole v EU je ohrožena pokročilou prostorovou segregací obyvatelstva (Přídalová, Ouředníček 2017). Jinými slovy, v některých čtvrtích si mohou dovolit žít jen ti nejbohatší a nízkopříjmoví obyvatelé jsou pomalu ale jistě vytlačováni na periferie. Sledovat je ale třeba i méně výrazné dopady gentrifikace jako například symbolické vymístění. Jedná se o stav, kdy se původní obyvatelé ve svých čtvrtích cítí stále více společensky opuštění, ztrácejí kontakt se sousedy a mají pocit, že nezapadají do nové podoby čtvrti. Když se k tomu přidají nevyhovující a drahé základní služby, tito lidé se začnou v místě svého bydliště cítit jako cizinci. Jsou vymístění, i když zde stále bydlí.

Mnohá města v posledních letech přistupují k opatřením, která mají ohrožení těchto obyvatel zabránit. I Praha by v budoucnu k těmto krokům měla přistoupit, neboť redukce objemu cestování a mobility lidí způsobená pandemií Covid zde nebude navždy. Za stěžejní anti-gentrifikační politiky považujeme především tyto: 

  1. Zákonem stanovené plošné či místní regulace AirBnB (např. německá verze nese název Zweckenfemdungsverbot von Wohnraum – tedy volně přeloženo: zákaz užívání bydlení k jinému než rezidenčnímu účelu). V českém prostředí dosavadní snahy zatím ztroskotaly.
  2. Právní posouzení a případné stanovení nájmových stropů v lokalitách, kde k projevům gentrifikace dochází.
  3. Monitoring a řešení projevů gentrifikace formou ustanovení Magistrátní komise na řešení dopadů revitalizace, gentrifikace a vymístění – součástí její agendy by mělo být vytvoření Koncepční strategie proti vymístění obyvatel, artwashingu apod.

Odkazy:

Článek o dopadech gentrifikace v Berlíně, DW

Článek o dopadech zákonů regulujících AirBnB v Berlíně, Library of Congress

Článek o návrhu na regulaci AirBnB u nás, iDnes

Problémy s Mietendeckel v Berlíně, All About Berlin

O tématu i nevážně

Tak co? Kolik už dostala vaše čtvrť bodů?

? Za grafiku děkujeme A2alarmu.

Souhlasíte? Dejte nám svůj hlas!

Dejte nám svým podpisem mandát k systematickému a konstruktivnímu jednání s politiky a úřady.

Podpořte udržitelné město otevřené pro všechny, které je připraveno na výzvy současnosti.

Každý hlas se počítá! Čím více nás bude, tím větší váhu budeme mít naše slovo mít

Program