Seriál témat a doporučení k udržitelnému rozvoji Prahy

Turismus po Covidu. Jak dál?

Naše vize

Před vypuknutím pandemie Covid-19 do Prahy ročně přicestovalo více než 8 milionů zaregistrovaných turistů, přičemž celkový počet lidí, kteří ročně naše hlavní město navštívili, byl podle hrubých odhadů přibližně dvojnásobný. Praha tak patřila mezi turisticky nejvytíženější města na světě. Mimo dopadů na centrum města, přetíženou dopravu a odliv bytů z trhu s nájemními byty lze považovat za negativní dopady turismu i extenzivní letecký provoz na Letišti Václava Havla. Podle dostupných dat turistický nápor neklesl ani pro krizi z roku 2008, kdy se celkový počet letů rapidně snížil. Počet turistů, kteří Prahu navštívili, naopak ještě zhruba o třetinu stoupl. (Rončák 2019).

I přes dočasný pokles turistického ruchu a fakt, že Praha schválila Koncepci příjezdového cestovního ruchu hl. m. Prahy už v roce 2020, je třeba celou doménu potenciálního návratu přebujelého turismu vnímat jako společensky-ekologické téma. Nejde jen o společenské dopady na město, ale i o environmentální externality, které z takové praxe vyplývají a zatěžují veřejný rozpočet. Město by proto mělo zajistit:

  1. Pozastavení přípravné činnosti související s výstavbou paralelní dráhy na letišti Václava Havla. Případné dopady je třeba náležitě vykalkulovat a diskutovat s městskou veřejností.
  2. Politika městského turismu musí omezit reklamní kampaně v zahraničí například po vzoru Amsterdamu, který již několik let své město v zahraničí neinzeruje. Jinými slovy, Praha není zábavní produkt.
  3. Město a agentura Prague City Tourism musí formou kampaně naopak aktivně motivovat osoby přijíždějící z jiných evropských států, aby využívaly pozemní kolejovou dopravu nebo služby autobusových dopravců, aby byla uhlíková stopa cílového turismu co nejnižší.

Zákonem stanovené plošné či místní regulace AirBnB (např. německá verze nese název Zweckenfemdungsvebot von Wohnraum – tedy volně přeloženo: zákaz užívání bydlení k jinému než rezidenčnímu účelu). V českém prostředí dosavadní snahy zatím ztroskotaly.

Odkazy:

Článek o problémech s alkoholovým turismem v Praze, Guardian

Akademický článek o dopadech nízkonákladových letů na Prahu, z knihy Overturism

Článek o dopadech zákonů regulujících AirBnB v Berlíně, Library of Congress

O tématu i nevážně

S tím turismem je takové, jak jen to říct… všelijaké? ?

Souhlasíte? Dejte nám svůj hlas!

Dejte nám svým podpisem mandát k systematickému a konstruktivnímu jednání s politiky a úřady.

Podpořte udržitelné město otevřené pro všechny, které je připraveno na výzvy současnosti.

Každý hlas se počítá! Čím více nás bude, tím větší váhu budeme mít naše slovo mít

Program