Seriál témat a doporučení k udržitelnému rozvoji Prahy

Veřejná doprava dostupně – ale ne populisticky

Naše vize

Dostupnost veřejné dopravy je pro obyvatele a obyvatelky měst, ale i města samotná, nezbytná. Debaty o zdražování veřejné dopravy přicházejí ve vlnách a je třeba si stále více připomínat, že její dostupnost je pro nás všechny klíčová. Časté tvrzení o zdánlivé nevýdělečnosti systému tak přestává platit ve chvíli, kdy si uvědomíme, že přínosy je třeba hledat především v nepřímých a těžko zpeněžitelných výnosech. 

Veřejná doprava je daleko ekologičtější a efektivnější než cestování osobními automobily.  Dostupná veřejná doprava vede ke snížení znečištění ovzduší a celosvětově může vést ke zpomalování globálního oteplování. Rovněž dochází ke snižování zdravotních rizik obyvatelů*ek měst, což je právě jeden z výnosů, který se do celkové zúčtování špatně započítává. Podpora dostupné dopravy zvyšuje kvalitu života a má mimo jiné i pozitivní efekt na pracovní trh – je přínosem jak pro zaměstnané, tak pro zaměstnavatele (studie firmy ekosgen uvádí, že investice do veřejné dopravy produkuje dvakrát tolik pracovních míst na jeden dolar než investice do silniční infrastruktury). Tím to však nekončí. Podpora dostupné dopravy je hlavním aktérem dopravní spravedlnosti, zvyšuje kvalitu veřejného prostoru, snižuje počet dopravních zácp ve městech a také náklady státu na veřejné zdravotnictví. Zkrátka výhod je opravdu celá řada.

Systém dostupné dopravy ale není samozřejmě zdarma a je třeba usilovat o jeho spravedlivé financování, o kterém bychom měli přemýšlet spíše jako o otázce politické, nikoliv finanční – rozhodnutí, která veřejnou dopravu nepodporují, by měla na veřejnou dopravu vydělávat, ať už se jedná o narovnání cen rezidenčního a krátkodobého parkovacího stání, tak o mýto či pokuty za překročení rychlostních limitů. 
O možnostech dokonce i bezplatné veřejné dopravy či formách financování veřejné dopravy např. daní z metra, kterou ve Vídni platí za své zaměstnance*ky firmy, si můžete přečíst v loňské rešerši, kde je mimo zahraničních metropolí zmíněn i Frýdek-Místek či Lucembursko, které bezplatnou veřejnou dopravu zavedlo plošně.

Odkazy:

Experiment v Tallinnu, Co se stane, když je hromadná doprava zadarmo?, Guardian

Lucembursko, první země, kde je veřejná doprava zadarmo, Guardian

Vídeň a její veřejná doprava za euro denně, Guardian

Valašské Meziříčí a veřejná doprava placená pokutami za rychlou jízdu, iDnes

O tématu i nevážně

❗️VAROVÁNÍ❗️ Německo udělalo veřejnou dopravu dostupnou a začli jim tam chodit lidi. 😅

Souhlasíte? Dejte nám svůj hlas!

Dejte nám svým podpisem mandát k systematickému a konstruktivnímu jednání s politiky a úřady.

Podpořte udržitelné město otevřené pro všechny, které je připraveno na výzvy současnosti.

Každý hlas se počítá! Čím více nás bude, tím větší váhu budeme mít naše slovo mít

Program