Seriál témat a doporučení k udržitelnému rozvoji Prahy

Pokročilá participace. Nové impulsy pro zapojení „unavených” občanů a občanek

Naše vize

Zapojování občanů do plánování města je v prostředí Prahy běžnou věcí. I tak se ale zapojení občanů často vyjde takříkajíc naprázdno. Kancelář participace Institutu plánování a rozvoje působí mnohdy bezradně a zpravidla pouze hasí problémy vyplývající z uspěchaného schvalování a povolování staveb. Nefunkční participace prohlubuje občanskou skepsi a únavu. Ze vzniklé situace pak těží především investoři a developeři na úkor nás všech.

Celá oblast plánování si zaslouží zásadní reformu spočívající především v těchto krocích:

  1. Manuál participace by měl být závaznou přílohou stavebního zákona nebo zásad územního rozvoje hl. m. Prahy. Jedině tak lze předejít uspěchané či inscenované participaci, která má jen posvětit záměry investorů.
  2. Kancelář participace IPR je zásadně personálně posílit, a tak rozvíjet progresivní participativní metody plánování na úrovni Magistrátu i na úrovni místně-samosprávní a vypracovat podmínky pro vytváření tzv. participativních rozpočtů, na základě kterých budou moci obyvatelé rozhodovat o přerozdělování části prostředků z rozpočtu města.

Dále je třeba rozvíjet a propojovat programy pro podporu lokálního společenského života prostřednictvím zřizování místních komunitních center, terénní komunitní a sociální práce a sociálně vědních průzkumů lokálních společenství. Je třeba vytvořit takové prostředí, které umožní vznik občanských shromáždění (celoměstská úroveň – reprezentativní vzorek obyvatel) a komunitních či akčních skupin v lokálních sousedstvích, které budou mít za cíl komunikovat s místní samosprávou ohledně každodenních problémů města a jeho lokalit. Na tyto skupiny by měla být rovněž delegována určitá část pravomoci v oblasti samosprávy (zejména kulturní život, správa veřejných prostranství, aktivity pro vymístění ohrožených občanů, atd).

Tyto aktivity je třeba brát vážně. Pokud nebudou mít obyvatelé Prahy jistotu, že jejich dobrovolné občanské aktivity budou vyslyšeny a respektovány, problému nijak nepomůžeme, ba naopak. Cílem je budovat aktivní občanskou společnost, která fakticky přispívá městskému rozvoji. Participace – její metody a terminologie – se ale nesmí otevírat pouze proaktivním občanům nadšeným do rozvoje. Je třeba mít na paměti, že v určitých případech je i zpochybňování a brzdění konkrétních forem rozvoje právoplatnou a žádanou formou občanské participace.

Odkazy:

Manuál participace Metropolitného inštitútu Bratislavy

Článek o problémem participace na příkladu developerské společnosti Trigema, A2larm

Kritický článek o problémech s participací IPRu, A2larm

O tématu i nevážně

Ne vždycky splní participace očekávání: tedy dostat do záměru maximum toho, co chtějí i ti místní, kteří do věcí zpravidla nemluví. Když už se ale město chce ptát, musí dát jasně najevo, že to není jen proto, aby to vypadalo, jako že se ptá, ale i proto, aby odpovědí využilo.

Souhlasíte? Dejte nám svůj hlas!

Dejte nám svým podpisem mandát k systematickému a konstruktivnímu jednání s politiky a úřady.

Podpořte udržitelné město otevřené pro všechny, které je připraveno na výzvy současnosti.

Každý hlas se počítá! Čím více nás bude, tím větší váhu budeme mít naše slovo mít

Program