Turismus po Covidu. Jak dál?

Před vypuknutím pandemie Covid-19 do Prahy ročně přicestovalo více než 8 milionů zaregistrovaných turistů, přičemž celkový počet lidí, kteří ročně naše hlavní město navštívili, byl podle hrubých odhadů přibližně dvojnásobný. Praha tak patřila mezi turisticky nejvytíženější města na světě. Mimo dopadů na centrum města, přetíženou dopravu a odliv bytů z trhu s nájemními byty lze […]

Vozy místo stromů – paradoxy památkové ochrany

Udržitelné město dneška by mělo efektivně reagovat na výzvy a problémy související s probíhající změnou klimatu. Praha by i přes významnou památkovou hodnotu neměla být výjimkou. Jen tak totiž ve svém nitru zajistí obyvatelné prostředí. V poslední době se opatření ke zmírnění dopadů klimatických změn často dostávají do rozporu s památkovou ochranou. Argumentace zachováním historických […]

Snížení uhlíkové stopy z výstavby

Na tom, že klimatická změna je důsledkem lidské činnosti, se od ČR na západ shodnou nejen vědci, ale i politici bez ohledu na politickou příslušnost. Žijeme v Antropocénu, v historické a geologické epoše, kdy se člověk stal zásadním činitelem ovlivňujícím chod planety. Z Pražských strategických dokumentů v oblasti klimatu bohužel mimo jiné vypadl důraz na průběžné vyčíslování emisních dopadů z výstavby. Emise z těžby materiálů a průmyslové výroby cementu přitom představují cca 7 % […]

Férový klimatický závazek v dopravě

Praha v roce 2021 schválila Klimatický plán do roku 2030 s cílem snížit klimatickou stopu města na polovinu a výhledem na klimatickou neutralitu v roce 2050. Nesporně potřebný plán předpokládá snížení objemu automobilové dopravy v roce 2030 o 15% ve srovnání s rokem 2010. Spolek AutoMat zpracoval koncem roku 2021 hrubý odhad klimatických dopadů velkých […]

Automobil v Praze pro nezbytné cesty

Dopady automobilové dopravy na své okolí jsou známé. I “nejčistší” elektrické automobily stále vytvářejí jemný polétavý prach z otěru pneumatik a rychle jedoucí vozidla způsobují hluk. Přibývající počet vozidel navíc zabírá stále více prostoru v ulicích. I když část automobilového provozu převezmou draze budované kapacitní komunikace, provoz v místních ulicích bude s rostoucí autodopravou i […]