Doprava a dopady války na Ukrajině

Žijeme v době, kdy je stále více jasné, že zvýšená spotřeba fosilních paliv nemá jen dopady na životní prostředí, ale také na geopolitickou situaci. Současná válka na Ukrajině odhalila nebezpečnou závislost všech z nás na zemním plynu a ropě z Ruské federace. Mimo aktivního občanského přístupu je třeba, aby nejen stát, ale i města soustavně […]

Cyklostezky místo cyklopruhů podél všech rušných silnic

Praha dělá cyklopruhy i na velmi rušných ulicích. Proč? Protože je obtížné a pomalé dělat to jinak. Tak by to ale nemělo být navždy. Rušné silnice potřebují klidné souběhy. Aby ale bylo možné cyklisty na silnici zcela „odepsat”, musí být souběžná trasa atraktivní a bezpečná jak pro rodiče s dětmi, tak pro silniční chrty dojíždějící […]

Cykloobousměrky ve všech vedlejších ulicích

Jízdní kolo je nejefektivnější na vzdálenost dvou až pěti kilometrů: do sousední čtvrti, nakoupit, po pochůzkách – někdy ani nemusíte na hlavní. Nebo musíte: vedlejší ulice byly totiž už dávno zjednosměrněny, aby se do nich vešlo co nejvíc zaparkovaných aut.  To se dá naštěstí snadno napravit. Zobousměrnění pro cyklisty – cykloobousměrku – jde udělat i […]

Zóny placeného stání za cenu legitimace na veřejnou dopravu

Zóny placeného stání nefungují příliš uspokojivě. Na řadě míst nenabízejí ani to, proč byly zavedeny, tedy přiměřené místo pro rezidenční parkování, natož aby regulovaly dojížďku autem po vnitřním městě. Důvod je prostý: cena pro rezidenty (2–4 Kč den) se pohybuje na úrovni registračního poplatku – nefunguje tedy ani jako regulace zajišťující nalezení volného místa, ani […]

Páteřní cyklostezky jako dálnice

Základním problémem pražských cyklostezek je jejich nesouvislost. Každou chvíli je stezka přerušena nedořešeným úsekem či nutností projet vytíženou křižovatkou plnou aut.  Z nejlidnatějších sídlišť, jako je Jižní či Jihozápadní město, nevedou cyklostezky do centra přímo, ale přes tříkilometrový závlek přes Braník. Ze severních sídlišť do centra nevede kromě strmých „kozích stezek” prakticky nic. „Díra” v […]

Městský okruh lépe nebo později

Ačkoliv je dostavba Městského okruhu považována za nezbytnou, přínosy zprovoznění se nadhodnocují, a navíc budou pouze dočasné. Podmínky pro zklidnění historického centra nedokončená část okruhu neovlivní. Zavedení mýta je podmínkou pro zprovoznění okruhu, ne naopak: mýto, které má snížit dopravní zátěž ve vnitřním městě, lze zavést i bez úplného Městského okruhu. Z podmínek EIA dokonce […]

Metro S je důležitější než Městský okruh

Městský okruh je vnímán jako podmínka pro zklidnění dopravy uvnitř Prahy. Nedává ale smysl, abychom stavěli nové silnice k tomu, aby část lidí přešla z aut do veřejné dopravy. Naopak, bez zásadního zlepšení veřejné dopravy mezi okolím Prahy a centrem se auto pro tyto cesty stane ještě výhodnější. Metro S, podzemní železniční spojení pod centrem Prahy, by mělo zajistit přímý příjezd vlakem z okolí Prahy k Václavskému náměstí (stanice […]

Chůze je taky doprava

Téma bylo zpracováno ve spolupráci se spolkem Pěšky městem. Chůze je ideální dopravní prostředek na krátkou vzdálenost, tedy  “do jedné míle” (1,5–2 km = 15–20 minut). Všichni jsme chodci a chůzí denně začíná a končí každá naše cesta. Pokud města poskytnou příjemný a bezpečný prostor, aby si lidé mohli obstarat svoje základní každodenní potřeby pěšky, budou z toho profitovat jak lidé, tak městská prostředí. […]

Jízdní kolo: Doplněk nabízející svobodu i jistotu

Jízdní kolo má i v členitém městě jako Praha významnou roli. Pochybnost danou přílišnou kopcovitostí Prahy řeší zřízení cyklistických koridorů sklonově nejpřijatelnějšími trasami a rostoucí role elektrokol. Jízda na kole po městě může a měla by být ve většině základních relací praktická a bezpečná v horizontu pěti let. Díky propojování bezpečné cyklistické infrastruktury a realizaci cyklostezek ve strategických směrech se podíl cyklistické dopravy může v sezóně […]

Veřejná doprava má být bezkonkureční

Veřejná doprava by měla být dopravní páteří města na celém jeho území, nejen v jeho vnitřní části. Jsme dlouhodobě oblažování tvrzeními, že máme vynikající veřejnou dopravu. Skutečnost je jiná: pražská veřejná doprava se nerozvíjí tempem odpovídajícím rozvoji města, zejména na okrajích. Konkurenceschopnost veřejné dopravy vůči automobilové dlouhodobě klesá. Tento trend je třeba zvrátit zejména soustředěním […]