Rozumná podpora a ochrana sídlišť

Pražská panelová sídliště vzbuzují stále větší společenský zájem. I přesto, že se jedná o kvalitní místa k životu, zůstává jejich urbanistická kvalita i sousedské klima v ohrožení novou výstavbou. Rozvojové a transformační plochy na sídlištích jsou totiž v současné době jedním z cílů developerů. Proto se městské části se tyto oblasti snaží rozumně chránit. Vzniká […]

Chceme rozvoj, ne gentrifikaci a vymístění

Ve spolupráci s platformou Pamět města už tři roky sledujeme a zprostředkováváme dopady financializace bydlení a neregulovaného rozvoje na městskou společnost. Negativní dopady revitalizace v městech jako New York, Londýn, či Berlín mohou sloužit jako odstrašující příklad a zároveň inspirace pro to, jak s nežádoucí proměnou města a odlivem tradičních obyvatel bojovat. Praha se potýká […]

Veřejná doprava dostupně – ale ne populisticky

Dostupnost veřejné dopravy je pro obyvatele a obyvatelky měst, ale i města samotná, nezbytná. Debaty o zdražování veřejné dopravy přicházejí ve vlnách a je třeba si stále více připomínat, že její dostupnost je pro nás všechny klíčová. Časté tvrzení o zdánlivé nevýdělečnosti systému tak přestává platit ve chvíli, kdy si uvědomíme, že přínosy je třeba […]

Město krátkých vzdáleností

Praha je poměrně kompaktní město, ve kterém jsou díky hustotě obyvatel dobré podmínky pro naplňování myšlenek tzv. města krátkých vzdáleností. K tomu, aby fungovalo efektivně, však nestačí krátká fyzická vzdálenost a tedy konstantní zahušťování. Odedávna to byla právě čtvrť (čtvrt hodiny docházkové vzdálenosti), která měla nabízet vše potřebné. Dobrá dostupnost základních každodenních potřeb z místa […]

Smetanovo nábřeží a Malá Strana, aneb „odzkratkování“ Prahy 1

O odstranění průjezdné dopravy z centra podél Vltavy se uvažuje již desítky let a sliby se vrací s každou další velkou dopravní stavbou: Strahovským tunelem, Mrázovkou, Blankou. Nestalo se bohužel nikdy nic. “Okno příležitosti” ale s Blankou skončilo – v okolí už není žádná další dálnice, kvůli které by se zklidnění centra dalo odložit. Není […]

30 km/h základem pro vedlejší ulice

Ve vedlejších ulicích se zvyšování objemu automobilové dopravy projevuje nejvíce: zde auta parkují a nezmizí ani stavbou kapacitních komunikací. Současně jsou to ulice, kde se nejvíce bydlí a „žije” – obcházíme tudy hlučné výpadovky, hrají si zde děti, jezdí tudy cyklisté. Plíživý nárůst počtu aut dopadá ve vedlejších ulicích nejvíc právě na ně. Vyšší bezpečnost […]

Veřejný prostor pro všechny. Mainstreaming není sprosté slovo

Férově sdílené město představuje proklamovaný cíl každé metropole. Součástí těchto snah je i implementace tzv „gender mainstreamingu”, jehož cílem není nic jiného, než spravedlivá distribuce možnosti užívat veřejný prostor všemi obyvateli a obyvatelkami města. Vytvoříme-li pomyslný katalog lidí využívajících veřejný prostor, zjistíme, že musíme nabídnout město dětem, rodičům s dětmi, lidem s omezenou schopností pohybu […]

Probuďme humanizaci magistrály

Magistrála, zejména ve své centrální části, je jizvou na tváři Prahy, který znečišťuje centrum Prahy zplodinami, hlukem i vizuálně. Seriózní snahy „zklidnit“ Severojižní magistrálu se objevují už od roku 2009. Byly připraveny studie a koncepty opatření. Jejich realizace byla ale po zprovoznění Blanky ponechána na městských částech, které je povětšinou odmítly. Opatření na Magistrále se tak opakovaně odkládají, například přechody za Muzeem měly být v roce 2013, realizovaly se ale […]

Kde budeme bydlet za 4 roky? Bydlení a bytová politika

Na poli rozvoje sociálního bydlení odvedla Praha za poslední téměř čtyři roky velký kus práce. Praxe zabydlování lidí v bytové nouzi je nesmírně důležitou politikou, kterou je třeba udržet. I přes tento úspěch se městu nedaří zvyšovat dostupnost bydlení pro střední třídu. Za posledních osm let tak ceny bytů i nájmu stoupají až o desítky procent ročně. Současné ceny za metr čtvereční bytu přesahují po celé Praze 115 000 Kč. […]