Citlivý a inkluzivní Metropolitní plán

Praha nezbytně potřebuje nový územní plán. Stávající návrh toho nového, Metropolitního plánu hl. m. Prahy (dále MPP), nicméně i přes mnohé zapracované připomínky v rámci společného jednání z roku 2018 není uspokojivý. Logika plánu stále nedostatečně chrání stabilizované lokality, městskou přírodu, veřejnou vybavenost i kvality modernistického města na okrajích Prahy.  MPP ve svém stávajícím znění […]

Pokročilá participace. Nové impulsy pro zapojení „unavených” občanů a občanek

Zapojování občanů do plánování města je v prostředí Prahy běžnou věcí. I tak se ale zapojení občanů často vyjde takříkajíc naprázdno. Kancelář participace Institutu plánování a rozvoje působí mnohdy bezradně a zpravidla pouze hasí problémy vyplývající z uspěchaného schvalování a povolování staveb. Nefunkční participace prohlubuje občanskou skepsi a únavu. Ze vzniklé situace pak těží především […]

Přehledná organizace procesů rozvoje veřejných prostranství

Velkým deficitem, se kterým se v péči o pražská veřejná prostranství setkáváme, je komplikovanost a nepřehlednost procesu, jímž dochází ke změnám. Manuál tvorby veřejných prostranství popisuje spíše cílovou podobu, na které by se měli všichni aktéři společně podílet. Kdo je ale majitelem té které části veřejného prostoru, kdo se o něj a jednotlivé prvky stará […]

Spoluúčast developerů na kvalitním městě se musí vyplatit a být pro občany srozumitelná

Před posledními komunálními volbami jsme požadovali, aby developeři museli „mít povinnost přispívat k rozvoji dostupného bytového fondu a občanské vybavenosti v lokalitě a jejím okolí, minimalizovat dopravní dopady na současný stav čtvrti.” První krok k tomuto cíli se městu podařil ve formě schválení Metodiky spoluúčasti developerů na rozvoji území, která stanovuje rámcová pravidla pro podpis […]

Maximalizovat přínos brownfieldů. Jak postupovat (nejen) ve zbývajících brownfieldech?

Velké městské proluky a tzv. brownfieldy čekají již několik desetiletí na zastavění. Během posledních čtyř let bylo započato v prostředí těch nejvýraznějších lokalit několik pokusů o regulaci prostřednictvím územních studií (s regulačními prvky). Tato praxe musí i v následujících letech pokračovat a být umocněná další regulací, která zajistí, že nové čtvrti přinesou městu mimo ekonomického […]

Taktický urbanismus

Taktický urbanismus Praha bohužel neumí. Co to vlastně znamená? Jde o elegantní dočasná opatření, která zkvalitňují veřejný prostor pro pobyt – uzavření ulic pro automobilovou dopravu, přenosný mobiliář a herní prvky, barevné oživení ulic a prostranství. Taktický urbanismus vnáší do města hravost opřenou o snahu zpříjemnit lidem pobyt v ulicích s nadějí, aby tyto změny vydržely natrvalo. Principy taktického urbanismu už světová města znají a uplatňují […]