Automobil v Praze pro nezbytné cesty

Dopady automobilové dopravy na své okolí jsou známé. I “nejčistší” elektrické automobily stále vytvářejí jemný polétavý prach z otěru pneumatik a rychle jedoucí vozidla způsobují hluk. Přibývající počet vozidel navíc zabírá stále více prostoru v ulicích. I když část automobilového provozu převezmou draze budované kapacitní komunikace, provoz v místních ulicích bude s rostoucí autodopravou i […]

Veřejná doprava má být bezkonkureční

Veřejná doprava by měla být dopravní páteří města na celém jeho území, nejen v jeho vnitřní části. Jsme dlouhodobě oblažování tvrzeními, že máme vynikající veřejnou dopravu. Skutečnost je jiná: pražská veřejná doprava se nerozvíjí tempem odpovídajícím rozvoji města, zejména na okrajích. Konkurenceschopnost veřejné dopravy vůči automobilové dlouhodobě klesá. Tento trend je třeba zvrátit zejména soustředěním […]

Město pro všechny

Máme právo ovlivňovat, kdo a jak bude městě žít? V kolektivním smyslu rozhodně ano. Chceme sociálně spravedlivé město, v němž i ti nejohroženější vědí, že jsou ostatními respektováni, že s nimi společnost počítá a váží si jejich přínosů k hladkému chodu města. Dostupnost služeb, rovnost základních práv a ochrana rozmanitosti sociálního prostředí jsou zkrátka stěžejními […]

Citlivý rozvoj města se zapojením občanů

Rozmanitost městské populace nelze redukovat a přehlížet. Městský život obsahuje nesčetně zájmů a motivací, které musíme zohledňovat. Organizovaná diskuse, ve které má město skutečný zájem o názor a blaho i těch nejnenápadnějších občanů, je základem pro vytváření koncepčních dokumentů a politik města budoucnosti.

Preference veřejné a aktivní dopravy

S jakou dopravou se město udrží na vlastních nohou? Pěšky, klusem, na kole nebo veřejnou dopravou – jedině tudy vede cesta k čistému, prostornému a obyvatelnému městu. Praha musí svou dosavadní podporu veřejné a aktivní mobility v příštím roce ještě zesílit a akcelerovat, jinak nám moderní města Evropy ukážou záda. Následujících devět opatření navrhuje, jak […]

Progresivní klimatická opatření

Klimatická krize představuje oheň, který je třeba urgentně hasit. I když žijeme ve městech, nesmíme ztratit kontakt s naší planetou. Progresivní řešení a mitigace dopadů městského způsobu života jsou proto zásadním tématem nejen do budoucího volebního období. Podívejte se jaká řešení navrhujeme zavést, abychom město předali našim potomkům s čistým svědomím.