Seriál témat a doporučení k udržitelnému rozvoji Prahy

Zóny placeného stání za cenu legitimace na veřejnou dopravu

Naše vize

Zóny placeného stání nefungují příliš uspokojivě. Na řadě míst nenabízejí ani to, proč byly zavedeny, tedy přiměřené místo pro rezidenční parkování, natož aby regulovaly dojížďku autem po vnitřním městě. Důvod je prostý: cena pro rezidenty (2–4 Kč den) se pohybuje na úrovni registračního poplatku – nefunguje tedy ani jako regulace zajišťující nalezení volného místa, ani jako alespoň trochu významný zdroj příjmů použitelných třeba na zlepšení veřejné dopravy.

Odborné orgány města a nezávislí experti doporučili cenu rezidenčního parkování pro první vozidlo zvýšit ze stávajících 1200 Kč na 3600 Kč za rok. Součástí analýzy je i rozdělení městských částí na podoblasti (systém již funkční na P5 a P8). Cena povolení pro podoblast by zůstala shodná s nynější cenou zón, tedy 1200 Kč. Navrhované navýšení ceny za parkování v dopravně přetíženém centru, které by navíc bylo srovnatelné se stávajícím předplatným na veřejnou dopravu, považujeme za zcela přiměřené. Samozřejmě předpokládáme slevy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace či seniory*ky.

V rámci vize udržitelného města je tak třeba usilovat o to, aby se nelegální parkování přestalo vyplácet, a zároveň zavést parkovací politiky, které budou negativní externality parkování osobních automobilů kompenzovat. Systém vymáhání pokut je třeba automatizovat a zbavit lidské interakce-Systém musí hlídat, že auta nestojí nelegálně na chodnících, cyklopruzích či v blízkosti křižovatek a nejsou tak překážkami ani pro pěší, anipro ostatní módy dopravy, v neposlední řadě pro složky IZS.

V extrémně přetížených oblastech je na čase uvažovat i o dalších krocích. Měli bychom progresivně nacenit parkovací oprávnění ne na osobu, ale na domácnost a spojit výhody čerpané na základě místa bydliště se skutečným bydlením v dané městské části, a nikoliv s jeho formální registrací. Efektivní jsou též dynamické ceníky a sazby dle emisních kategorií.
Placení za parkování na ulici chápeme jako stále extrémně levný zábor veřejného prostranství (běžná cena záboru je 10 Kč den a m2, tedy za průměrné auto cca 100 Kč denně). Výnosy z placeného parkování by měly jít primárně na snižování negativních dopadů automobilové dopravy a podporu dopravy veřejné.

Odkazy:

Analýza uvažovaných změn v nastavení Zón placeného stání v hl. m. Praze (Deloitte 2020, pro Hlavní město Praha)

O parkování a politice, Peter Bednár, ekolist

Proč je parkování zdarma špatné pro všechny?, Vox

Více parkovaích stání problém s parkováním nevyřešní, Citymonitor

Management parkování a pobídky jako úspěšná a osvědčená strategie energeticky efektivní městské dopravy, Push & Pull

Parkovací politika v Paříži, weforum

O tématu i nevážně

Chcete mít v centru dost parkovacích míst na to, abyste nemuseli za parkování platit? Řešení je snadné! Inspirujte se v americké Minneapolis. ???

Souhlasíte? Dejte nám svůj hlas!

Dejte nám svým podpisem mandát k systematickému a konstruktivnímu jednání s politiky a úřady.

Podpořte udržitelné město otevřené pro všechny, které je připraveno na výzvy současnosti.

Každý hlas se počítá! Čím více nás bude, tím větší váhu budeme mít naše slovo mít

Program