Seriál témat a doporučení k udržitelnému rozvoji Prahy

Taktický urbanismus

Naše vize

Taktický urbanismus Praha bohužel neumí. Co to vlastně znamená? Jde o elegantní dočasná opatření, která zkvalitňují veřejný prostor pro pobyt – uzavření ulic pro automobilovou dopravu, přenosný mobiliář a herní prvky, barevné oživení ulic a prostranství. Taktický urbanismus vnáší do města hravost opřenou o snahu zpříjemnit lidem pobyt v ulicích s nadějí, aby tyto změny vydržely natrvalo.

Principy taktického urbanismu už světová města znají a uplatňují mnoho let, určitou renesanci „dočasných” úprav, ale znamenalo především období pandemie covid-19. Během posledních dvou let ve městech od Bogoty po Tiranu vznikaly jednoduché úpravy a opatření, jejichž základním cílem bylo dát lidem ve městech více prostoru k trávení volného času.

Spolek AutoMat strategie těchto měst od počátku monitoruje a už v roce 2020 vytvořil inspirativní rešerši opatření z celého světa. Dokument jsme zaslali všem pražským politikům i úředníkům, kteří se městskou dopravou a veřejným prostorem zabývají. Odezva byla bohužel nulová, a Praze tak během dvou let pandemie covidu žalostně ujel vlak. Směšných 100 metrů uzavřeného Smetanova nábřeží, které bylo možno považovat za jediný projev taktického urbanismu během pandemie, bylo navíc kvůli opravám v okolních ulicích opět zpřístupněno automobilům.

Tato praxe se musí v příštích letech změnit. Město musí taktickým opatřením otevřít cestu pomocí zjednodušení povolovacího procesu těchto opatření a zároveň iniciovat legislativní změny, které taktický urbanismus pevně zakotví do stavebního práva. Inspiraci je třeba s rozumem hledat ve městech jako je BudapešťPařížBruselSantiago de Chile ale třeba i Tirana, neboť tam idea “město pro lidi na zkoušku” sklízí velký úspěch.

O tématu i nevážně

V moderních evropských městech byl taktický urbanismus během pandemie v rozkvětu. 🚧 Objevily se stovky příkladů levných, rychlých a efektivních opatření, které oživily veřejný prostor a přilákaly obyvatele do ulic. V Praze jsme to pojali jako obvykle po svém… 🤦‍♀️

Souhlasíte? Dejte nám svůj hlas!

Dejte nám svým podpisem mandát k systematickému a konstruktivnímu jednání s politiky a úřady.

Podpořte udržitelné město otevřené pro všechny, které je připraveno na výzvy současnosti.

Každý hlas se počítá! Čím více nás bude, tím větší váhu budeme mít naše slovo mít

Program