Seriál témat a doporučení k udržitelnému rozvoji Prahy

Spoluúčast developerů na kvalitním městě se musí vyplatit a být pro občany srozumitelná

Naše vize

Před posledními komunálními volbami jsme požadovali, aby developeři museli „mít povinnost přispívat k rozvoji dostupného bytového fondu a občanské vybavenosti v lokalitě a jejím okolí, minimalizovat dopravní dopady na současný stav čtvrti.” První krok k tomuto cíli se městu podařil ve formě schválení Metodiky spoluúčasti developerů na rozvoji území, která stanovuje rámcová pravidla pro podpis smluv a memorand mezi městem, městskými částmi a developery.

Metodika je však nezávazná, proto je třeba v aktivitách pokračovat a do budoucna zajistit kontinuální podporu této praxe.

V následujících letech je tak třeba usilovat o:

  1. novelu rozpočtového určení daní, která by peníze, které developeři zaplatí na daních, efektivněji převedla přímo do území, a vytvořila tak paralelní zdroje pro rozvoj města. 
  2. Na bázi metodiky spoluúčasti je pak třeba zajistit, aby HMP rozvíjelo tento dokument a praxi s ním spojenou. Je třeba pracovat na: 
    1. Pravidelné valorizaci hladin plnění za metr čtvereční HPP (700 a 2300 Kč je málo neboť představuje cca 0,5, respektive 2% ceny za m2 nového bytu v roce 2022, o tuto částku může developer cenu nakupujícímu jednoduše navýšit, a kontribuce tak ve výsledku zaplatí opět obyvatelé) tak, aby město mimo prostředků na výstavbu občanské vybavenosti i dopravní a ostatní infrastruktury bylo schopno získat do svého vlastnictví či pronájmu také byty.
    2. Zásadním navýšení nižší hladiny minimálně na 1500 Kč za M2 HPP, pokud bude schválen Metropolitní plán hl. m Prahy.
    3. Stanovení nutnosti plnění i pokud dojde pouze ke změně funkčního využití plochy.
    4. Vytvoření progresivní hladiny plnění v obou kategoriích pro čtvrťové a metropolitní změny (čím větší plocha, tím větší odvod za metr čtvereční zástavby).

Odkazy:

Metodika spoluúčasti investorů

Pravidla MČ Štěrboholy pro spolupráci s investory za účelem rozvoje veřejné infrastruktury

O metodice spoluúčasti investorů, A2larm

O tématu i nevážně

Občas nové developmenty podezřele připomínají Potěmkinovy vesnice. ?

Souhlasíte? Dejte nám svůj hlas!

Dejte nám svým podpisem mandát k systematickému a konstruktivnímu jednání s politiky a úřady.

Podpořte udržitelné město otevřené pro všechny, které je připraveno na výzvy současnosti.

Každý hlas se počítá! Čím více nás bude, tím větší váhu budeme mít naše slovo mít

Program