Seriál témat a doporučení k udržitelnému rozvoji Prahy

Smetanovo nábřeží a Malá Strana, aneb „odzkratkování“ Prahy 1

Naše vize

O odstranění průjezdné dopravy z centra podél Vltavy se uvažuje již desítky let a sliby se vrací s každou další velkou dopravní stavbou: Strahovským tunelem, Mrázovkou, Blankou. Nestalo se bohužel nikdy nic. “Okno příležitosti” ale s Blankou skončilo – v okolí už není žádná další dálnice, kvůli které by se zklidnění centra dalo odložit. Není nač čekat, je třeba tak učinit bezodkladně. A zkušenosti prokázaly, že na obou březích.

Stávající rada a IPR připravily koncept revitalizace Smetanova nábřeží, který předpokládá snížení intenzity automobilového provozu. Návrh je citlivý, neboť počítá se zachováním průjezdu jak pro rezidenty Prahy 1, tak pro obyvatele Prahy 2 a 5. 

Regulace průjezdu by se měla zavést ihned, podmiňování proměny provozu revitalizací Smetanova nábřeží vše nemístně zdržuje. Stavební úpravy lze realizovat postupně. Současně se zneprůjezdněním povltavských ulic pro nerezidenty je vhodné zrušit další “zkratky,” zejména průjezd Prašnou bránou. Automobilová doprava v centru má být cílová: do jednoho místa vjedete a z něj také vyjedete. 

Současně s “odzkratkováním” pro nerezidenty je pro zlepšení prostředí v centru vhodné zavést také zpoplatnění vjezdu do památkové rezervace (severně od Žitné).

Historické centrum prostě nesmí sloužit jako zkratka již dokončeným stamiliardovým stavbám Městského okruhu.

Smetanovo nábřeží – IPR Praha (představení projektu revitalizace z roku 2021)

Belgický recept, jak ulevit městům od aut, AutoMat

Série AutoMatích článků o Smetanově nábřeží

Kauza Smetanovo nábřeží

O tématu i nevážně

Smetaňák 2022, aneb když se z nové cyklostezky stane parkoviště. 🙈

Souhlasíte? Dejte nám svůj hlas!

Dejte nám svým podpisem mandát k systematickému a konstruktivnímu jednání s politiky a úřady.

Podpořte udržitelné město otevřené pro všechny, které je připraveno na výzvy současnosti.

Každý hlas se počítá! Čím více nás bude, tím větší váhu budeme mít naše slovo mít

Program