Seriál témat a doporučení k udržitelnému rozvoji Prahy

Probuďme humanizaci magistrály

Naše vize

Magistrála, zejména ve své centrální části, je jizvou na tváři Prahy, který znečišťuje centrum Prahy zplodinami, hlukem i vizuálně. Seriózní snahy „zklidnit“ Severojižní magistrálu se objevují už od roku 2009. Byly připraveny studie a koncepty opatření. Jejich realizace byla ale po zprovoznění Blanky ponechána na městských částech, které je povětšinou odmítly. Opatření na Magistrále se tak opakovaně odkládají, například přechody za Muzeem měly být v roce 2013, realizovaly se ale až o osm let později.

I bez dalších opatření lze na magistrále během pár let doplnit zhruba desítku dalších přechodů nebo odstranit kolony z Holešoviček do centra. Opatření jsou navržena od roku 2014, stačí je realizovat.

Současně je třeba začít připravovat stavební úpravy korigující magistrálu na obyčejnou hlavní ulici se dvěma pruhy v každém směru. Ty bude možné realizovat buď se zpoplatněním vjezdu nebo se zprovozněním metra D a posílení tramvajových tratí v centru. Čekat s humanizací magistrály na okruh je nejen zbytečné, ale především nezodpovědné.

Odkazy:

Výzva 8 pražských spolků pro zklidnění magistrály z roku 2019

Podrobný popis navrhovaných opatření výzvy

O tématu i nevážně

Po zprovoznění obchvatu centra Blanka jsme mohli mít humanizaci magistrály, ale tehdejší vedení města řeklo “ne, počkáme, až si Blanka sedne.” Po sedmi letech se Blanka rozseděla tak, že magistrála vypadá pořád úplně stejně. Poslední trend je proto humanizaci magistrály “zazdít” – a to doslova. Asi panuje představa, že když se kolem dálnice postaví co nejvíc domečků, bude výsledek tak děsivý, že se v tom těch sto tisíc aut už v podstatě ztratí.

Souhlasíte? Dejte nám svůj hlas!

Dejte nám svým podpisem mandát k systematickému a konstruktivnímu jednání s politiky a úřady.

Podpořte udržitelné město otevřené pro všechny, které je připraveno na výzvy současnosti.

Každý hlas se počítá! Čím více nás bude, tím větší váhu budeme mít naše slovo mít

Program