Seriál témat a doporučení k udržitelnému rozvoji Prahy

Metro S je důležitější než Městský okruh

Naše vize

Městský okruh je vnímán jako podmínka pro zklidnění dopravy uvnitř Prahy. Nedává ale smysl, abychom stavěli nové silnice k tomu, aby část lidí přešla z aut do veřejné dopravy. Naopak, bez zásadního zlepšení veřejné dopravy mezi okolím Prahy a centrem se auto pro tyto cesty stane ještě výhodnější.

Metro S, podzemní železniční spojení pod centrem Prahy, by mělo zajistit přímý příjezd vlakem z okolí Prahy k Václavskému náměstí (stanice Opera) a na Karlovo náměstí. Společně s odklonem dálkové dopravy na uvažovaných prvních úsecích vysokorychlostních tratí, zdvojkolejněním trati mezi Libní a Hostivaří a dále tratí do Kladna a Čakovic bude mít Metro S pro pražskou dopravu mnohem větší přínos než stavby přivádějící do města další auta.

Auta, která do Prahy přijedou po Městském okruhu, zahltí i běžné ulice, na kterých na konci své cesty navíc ještě zůstanou celý den stát. Lidé, kteří přijedou vlakem, město negativními dopady automobilismu nezatíží. Metro S je tak pro Prahu mnohem potřebnější než Městský okruh a je třeba dát mu v uvažování o pražské dopravě přednost.

Odkazy:

AutoMatí video o příměstské dopravě

Článek o dopadech Metra S na serveru Aktuálně

AutoMatí článek o vztahu Městského okruhu a Metra S

Článek o Metru S na Wikipedii

O tématu i nevážně

Ne auta ne, my chodci jsme v tom nevinně! Do práce a zpět raději vlakem. ?

Souhlasíte? Dejte nám svůj hlas!

Dejte nám svým podpisem mandát k systematickému a konstruktivnímu jednání s politiky a úřady.

Podpořte udržitelné město otevřené pro všechny, které je připraveno na výzvy současnosti.

Každý hlas se počítá! Čím více nás bude, tím větší váhu budeme mít naše slovo mít

Program