Seriál témat a doporučení k udržitelnému rozvoji Prahy

Městský okruh lépe nebo později

Naše vize

Ačkoliv je dostavba Městského okruhu považována za nezbytnou, přínosy zprovoznění se nadhodnocují, a navíc budou pouze dočasné. Podmínky pro zklidnění historického centra nedokončená část okruhu neovlivní. Zavedení mýta je podmínkou pro zprovoznění okruhu, ne naopak: mýto, které má snížit dopravní zátěž ve vnitřním městě, lze zavést i bez úplného Městského okruhu. Z podmínek EIA dokonce vyplývá, že každá Rada, která bude chtít získat na Městský okruh v příštím volebním období územní rozhodnutí, musí nejprve schválit nízkoemisní zónu a mýto, a to tak, aby začátek jejich platnosti byl nejpozději v den zprovoznění okruhu.

Výstavba Blanky v letech 2011–2015 osekala jiné výdaje městského rozpočtu až tak, že spadla Trojská lávka. Stále máme v Praze čtyřicetimiliardový vnitřní dluh na zanedbané údržbě komunikací. Sto miliard na „stavbu století” bude znamenat zmrazení stovek menších investic. Hrozí, že Praha nebude moct rozvíjet síť tramvajových tratí, vkládat nutné doprovodné investice do železnice, o řešení bytové krize či jiných městských problémech nemluvě. Budeme-li stavět “těžký” (autodráhový, rychlostní, dálniční) Městský okruh, nebudeme na takovéto intervence v budoucnu prostě mít.

Stavba Městského okruhu je možná jen díky souhlasnému stanovisku posouzení vlivu na životní prostředí, EIA. Jeho zásadní podmínka ale předpokládá, že Městský okruh nebude zprovozněn dřív než celý silniční okruh kolem Prahy. Na Městský okruh přitom nyní běží příprava územního rozhodnutí, zatímco některé úseky vnějšího okruhu jsou v podstatě jen čarami v územním plánu. Vše tak směřuje ke zprovoznění Městského okruhu v rozporu se zásadní podmínkou EIA, právě EIA ale dovoluje vůbec pokračovat v projektování! 

Představitelé města se odmítají jakkoliv zaručit, že Městský okruh nezprovozní nezákonně. Stavbu lze samozřejmě otevřít i bez kolaudace a následně roky provozovat v takzvaném „zkušebním režimu.” Nicméně pokud je zjevné, že podmínky nemohou být splněny, je zkušební provoz jen bezohledným obejitím podmínek, které by jinak pro zprovoznění stavby muselo město splnit. Skutečnost, že Praha městský okruh připravuje ve zjevném předstihu oproti okruhu vnějšímu, tak lze považovat za dlouhodobě plánovaný podvod. 

Představitelé města by se měli lidem zaručit, že Městský okruh nezprovozní dřív než okruh vnější, a jeho přípravu pozastavit do doby, než budou všechny úseky Pražského okruhu směřovat k územnímu rozhodnutí. Do té doby lze také přehodnotit navrhovanou kapacitu a pro doplnění Městského okruhu zvolit řešení méně nákladné, s menším indukčním dopadem, případně takové, které současně vyřeší tristní stav ulice V Holešovičkách. Možný koncept představil spolek AutoMat už v roce 2016 pod názvem Městský okruh pro všechny.

Odkazy:

AutoMatí článek o plánovaném tunelu Blanka 2

AutoMatí článek o podmínkách, jež je třeba před dokončení Městského okruhu splnit

AutoMatí článek o Městském okruhu a podmínkách EIA

AutoMatí článek o klimatických dopadech Městského okruhu

AutoMatí návrh na „Městský okruh pro všechny“

O tématu i nevážně

?Vedení města – zdá se – věří v magické efekty dostavby Městského okruhu. Uděláme okolo centra betonové kolečko ⭕️ a auta pak budou místo historického centra jezdit pouze po něm. My si tím tak jistí bohužel nejsme…

Souhlasíte? Dejte nám svůj hlas!

Dejte nám svým podpisem mandát k systematickému a konstruktivnímu jednání s politiky a úřady.

Podpořte udržitelné město otevřené pro všechny, které je připraveno na výzvy současnosti.

Každý hlas se počítá! Čím více nás bude, tím větší váhu budeme mít naše slovo mít

Program