Seriál témat a doporučení k udržitelnému rozvoji Prahy

Maximalizovat přínos brownfieldů. Jak postupovat (nejen) ve zbývajících brownfieldech?

Naše vize

Velké městské proluky a tzv. brownfieldy čekají již několik desetiletí na zastavění. Během posledních čtyř let bylo započato v prostředí těch nejvýraznějších lokalit několik pokusů o regulaci prostřednictvím územních studií (s regulačními prvky). Tato praxe musí i v následujících letech pokračovat a být umocněná další regulací, která zajistí, že nové čtvrti přinesou městu mimo ekonomického zisku – který jen těžko udržíme v lokalitách – i zisk společenský. Je třeba hlídat aby nové čtvrti: 

  1. Nepřinášely městu více pracovních míst než bydlení (celková pasivní bilance větší než 2 % zatíží sousední oblasti i město jako celek).
  2. Poskytovaly prostor pro nastěhování sociálně smíšeného obyvatelstva (obecní byty, sociální byty, dotované bydlení, dostupné bydlení).
  3. Nezvyšovaly dopravní zatížení v přilehlých i vzdálenějších oblastech Prahy.

Město tak na základě územních studií a metodiky spoluúčasti developerů musí monitorovat a aktivně určovat celkovou politiku města, aby byl jeho rozvoj co možná nejvyváženější a prospíval opravdu všem.

Odkazy:

Projektu Smíchov City, web MČ Prahy 5

Projekt Bubny-Zátory, web IPRu

Projekt Nákladové nádraží Žižkov, web IPRu

Projekt Florenc 21

O tématu i nevážně

Jak že je to s prací těch našich developerů? ?

Souhlasíte? Dejte nám svůj hlas!

Dejte nám svým podpisem mandát k systematickému a konstruktivnímu jednání s politiky a úřady.

Podpořte udržitelné město otevřené pro všechny, které je připraveno na výzvy současnosti.

Každý hlas se počítá! Čím více nás bude, tím větší váhu budeme mít naše slovo mít

Program