Seriál témat a doporučení k udržitelnému rozvoji Prahy

Jízdní kolo: Doplněk nabízející svobodu i jistotu

Naše vize

Jízdní kolo má i v členitém městě jako Praha významnou roli. Pochybnost danou přílišnou kopcovitostí Prahy řeší zřízení cyklistických koridorů sklonově nejpřijatelnějšími trasami a rostoucí role elektrokol.

Jízda na kole po městě může a měla by být ve většině základních relací praktická a bezpečná v horizontu pěti let. Díky propojování bezpečné cyklistické infrastruktury a realizaci cyklostezek ve strategických směrech se podíl cyklistické dopravy může v sezóně zvýšit o 5 %, v dlouhodobé vizi i o 10 %.

Základní cyklistická infrastruktura v Praze plní dlouhodobě dopravní a rekreační funkci. Jízda na kole slouží jako doplňkový mód tak, že během sezóny odlehčuje přetíženým “těžkým” dopravním módům (veřejná doprava a automobily). V případě mimořádné situace (covid, výpadky veřejné hromadné dopravy apod.) pak může jízdní kolo dočasně převzít i výrazně větší podíl dopravy. Cyklodoprava tak výrazně přispívá k robustnosti dopravy ve městě.

Odkazy:

AutoMatí video o cyklistické dopravě ve městě

Vyvraceč cyklomýtu (náš překlad do češtiny z originálu)

O tématu i nevážně

Vzhledem k současném vývoji na Ukrajině a přicházejícímu jaru se kolo čím dál tím víc jeví jako ten opravdu ideální dopravní prostředek. Kupředu ho žene – na rozdíl od aut – jenom naše vlastní energie. Co ho takhle v příštím volebním období podpořit důrazem na výstavbu kvalitní a bezpečné cykloinfrastruktury?

Souhlasíte? Dejte nám svůj hlas!

Dejte nám svým podpisem mandát k systematickému a konstruktivnímu jednání s politiky a úřady.

Podpořte udržitelné město otevřené pro všechny, které je připraveno na výzvy současnosti.

Každý hlas se počítá! Čím více nás bude, tím větší váhu budeme mít naše slovo mít

Program