Seriál témat a doporučení k udržitelnému rozvoji Prahy

Férový klimatický závazek v dopravě

Naše vize

Praha v roce 2021 schválila Klimatický plán do roku 2030 s cílem snížit klimatickou stopu města na polovinu a výhledem na klimatickou neutralitu v roce 2050. Nesporně potřebný plán předpokládá snížení objemu automobilové dopravy v roce 2030 o 15% ve srovnání s rokem 2010.

Spolek AutoMat zpracoval koncem roku 2021 hrubý odhad klimatických dopadů velkých dopravních staveb – Blanky, Městského okruhu a Pražského okruhu – ze kterého vyplývá, že při sledování klimatické stopy města nejde tyto záměry opomíjet. Odhad klimatických dopadů zprovoznění Městského okruhu varuje, že cíle stanovené v klimatickém plánu nebude možné naplnit. 

Je proto nutné spočítat klimatické dopady plánovaných dopravních staveb přesněji a na jejich základě vypracovat realistický klimatický závazek města v oblasti dopravy. Máme dvě možnosti: buď od stávajících klimatických cílů v oblasti dopravy upustíme, nebo budeme muset zásadně přehodnotit smysluplnost některých plánovaných dopravních staveb.

Odkazy:

Klimatický plán Hl. m. Prahy do roku 2030

AutoMatí článek o problémech Klimatického plánu

AutoMatí článek shrnující hrubé odhady klimatických dopadů velkých dopravních staveb

O tématu i nevážně

Praha je velkej frajer: Jednou rukou slibuje klimatickou neutralitu do roku 2050, tou druhou připravuje silniční stavby, které jejímu dosažení úspěšně podrazí nohy. ? To je samozřejmě frajeřina jen do doby, než nám z té srandy shoří planeta pod zadkem. ??

Souhlasíte? Dejte nám svůj hlas!

Dejte nám svým podpisem mandát k systematickému a konstruktivnímu jednání s politiky a úřady.

Podpořte udržitelné město otevřené pro všechny, které je připraveno na výzvy současnosti.

Každý hlas se počítá! Čím více nás bude, tím větší váhu budeme mít naše slovo mít

Program