Seriál témat a doporučení k udržitelnému rozvoji Prahy

Automobil v Praze pro nezbytné cesty

Naše vize

Dopady automobilové dopravy na své okolí jsou známé. I “nejčistší” elektrické automobily stále vytvářejí jemný polétavý prach z otěru pneumatik a rychle jedoucí vozidla způsobují hluk. Přibývající počet vozidel navíc zabírá stále více prostoru v ulicích. I když část automobilového provozu převezmou draze budované kapacitní komunikace, provoz v místních ulicích bude s rostoucí autodopravou i nadále sílit. V řadě míst už přitom provoz dávno přestal být únosný. Rostoucí počet vozidel tak nelze brát jako věc, se kterou je nutné se smířit.

Vize automobilové dopravy jako dobrého sluhy se soustřeďuje na “dopravní službu” ve smyslu přepravy zboží, cest nepravidelných a takových, které nelze vykonat jiným způsobem. “Nadstandard” je samozřejmě možný, ale za odpovídající cenu. Regulace automobilové dopravy uvnitř města je tak nezbytná. Je třeba efektivně snižovat negativní dopady automobilové dopravy na klima, zdraví, zábor veřejného prostoru a další.

Město by v automobilové dopravě mělo vytvářet opatření vedoucí ke splnění závazku Klimatického plánu snížit objem automobilové dopravy do roku 2030 o 15 % vůči roku 2010. Zároveň by se mělo vyvarovat kroků, které tento pokles ohrožují – zejména zvyšování dopravní kapacity pro automobily uvnitř připravovaného vnějšího okruhu. Nárůst dopravních potřeb rostoucího regionu by měla pokrývat veřejná a bezmotorová doprava. Pro automobilovou dopravu by se měla odstraňovat úzká hrdla způsobující kongesce, a to bez výrazného navýšení kapacity, případně by se měla přesouvat tak, aby neměla negativní dopad na zástavbu v blízkosti nebo na veřejnou dopravu. Lokality, kde jsou lidé nadměrně vystaveni negativním vlivům automobilové dopravy, by se měly řešit s přednostním ohledem na místní obyvatelstvo.

Odkazy

AutoMatí video o individuální automobilové dopravě ve městě

Plán udržitelné mobility

Plán zlepšování kvality ovzduší

Klimatický plán HMP

O tématu i nevážně

Vzhledem k současném vývoji na Ukrajině a přicházejícímu jaru se kolo čím dál tím víc jeví jako ten opravdu ideální dopravní prostředek. Kupředu ho žene – na rozdíl od aut – jenom naše vlastní energie. Co ho takhle v příštím volebním období podpořit důrazem na výstavbu kvalitní a bezpečné cykloinfrastruktury?

Souhlasíte? Dejte nám svůj hlas!

Dejte nám svým podpisem mandát k systematickému a konstruktivnímu jednání s politiky a úřady.

Podpořte udržitelné město otevřené pro všechny, které je připraveno na výzvy současnosti.

Každý hlas se počítá! Čím více nás bude, tím větší váhu budeme mít naše slovo mít

Program