Seriál témat a doporučení k udržitelnému rozvoji Prahy

Město pro všechny

Naše vize

Máme právo ovlivňovat, kdo a jak bude městě žít? V kolektivním smyslu rozhodně ano. Chceme sociálně spravedlivé město, v němž i ti nejohroženější vědí, že jsou ostatními respektováni, že s nimi společnost počítá a váží si jejich přínosů k hladkému chodu města. Dostupnost služeb, rovnost základních práv a ochrana rozmanitosti sociálního prostředí jsou zkrátka stěžejními pilíři naší městské civilizace.

Souhlasíte? Dejte nám svůj hlas!

Dejte nám svým podpisem mandát k systematickému a konstruktivnímu jednání s politiky a úřady.

Podpořte udržitelné město otevřené pro všechny, které je připraveno na výzvy současnosti.

Každý hlas se počítá! Čím více nás bude, tím větší váhu budeme mít naše slovo mít

Program