Seriál témat a doporučení k udržitelnému rozvoji Prahy

Citlivý rozvoj města se zapojením občanů

Naše vize

Rozmanitost městské populace nelze redukovat a přehlížet. Městský život obsahuje nesčetně zájmů a motivací, které musíme zohledňovat. Organizovaná diskuse, ve které má město skutečný zájem o názor a blaho i těch nejnenápadnějších občanů, je základem pro vytváření koncepčních dokumentů a politik města budoucnosti.

Souhlasíte? Dejte nám svůj hlas!

Dejte nám svým podpisem mandát k systematickému a konstruktivnímu jednání s politiky a úřady.

Podpořte udržitelné město otevřené pro všechny, které je připraveno na výzvy současnosti.

Každý hlas se počítá! Čím více nás bude, tím větší váhu budeme mít naše slovo mít

Program