Seriál témat a doporučení k udržitelnému rozvoji Prahy

Progresivní klimatická opatření

Naše vize

Klimatická krize představuje oheň, který je třeba urgentně hasit. I když žijeme ve městech, nesmíme ztratit kontakt s naší planetou. Progresivní řešení a mitigace dopadů městského způsobu života jsou proto zásadním tématem nejen do budoucího volebního období. Podívejte se jaká řešení navrhujeme zavést, abychom město předali našim potomkům s čistým svědomím.

Souhlasíte? Dejte nám svůj hlas!

Dejte nám svým podpisem mandát k systematickému a konstruktivnímu jednání s politiky a úřady.

Podpořte udržitelné město otevřené pro všechny, které je připraveno na výzvy současnosti.

Každý hlas se počítá! Čím více nás bude, tím větší váhu budeme mít naše slovo mít

Program